Sơn Ánh Kim – Bright Coat Spray

311,000

Chi Tiết Sản Phẩm:

Chức năng: Tạo ánh kim
Trên bề mặt: Kim loại
Áp dụng: Nội thất
Khối lượng: 312g/chai
Độ phủ: ~1.0 – 1.2 m2 /chai
Bề mặt hoàn thiện: Ánh kim, bóng, có màu.

Chọn màu để mua hàng:

Xóa