Tag Archives: sơn bang den chalkboard paint

Giữ mãi tình yêu bằng cách sơn bảng đen chalkboard rồi ghi những lời yêu thương trên đầu giường ngủ.

Một mảng sơn bảng trong phòng ngủ để ghi lại những điều yêu thương nhất về người bạn đời của mình đôi khi lại là các nếu giữ hạnh phúc lãng mạng nhất.