Dụng Cụ Hỗ Trợ Sơn -Comfort Grip

296,000

Chi Tiết Sản Phẩm:

Hỗ trợ phun sơn
Kiểm soát lượng sơn khi phun
Cò bóp tiện lợi, giảm mỏi ngón tay,
Sơn những vật dụng lớn dễ dàng
Tái sử dụng nhiều lần
Thiết kế tiện dụng