Tag Archives: sơn diy

Phong trào Diy lan tỏa năng lượng tích cực.

Nhưng năm gần đây, xu hướng tự tay tạo dựng các vật dụng, tô vẽ các màu sắc do chính tay người chúng ta làm càng nhiều, nó không chỉ đáp ứng nhu cầu của con người mà còn là một cách hiệu quả để bật lên những ý tưởng mới, sáng tạo bên cạnh […]

VĂN HÓA THỰC NGHIỆM

Trong 100 người đàn ông có gốc Mỹ, Âu Châu & Á Châu thì 90% người Mỹ là có tính thực nghiệm (DIY). Qua Âu Châu còn số này rơi xuống 50% và khi về đến Á Châu thì chỉ còn 5 – 10%.